welkom bij Hulpbijburnout.nu

de praktijk van Klaas-Jan Klatten.

Gezonde mensen hebben talloze wensen, iemand met een burn-out heeft maar één wens

Mogelijk bezoekt u deze website omdat u gezondheidsklachten heeft die door spanningen worden veroorzaakt. In Nederland krijgt een groot aantal mensen te maken met gezondheidsklachten die te maken hebben met spanningen in de werksituatie. Door deze spanningen ontstaat stress en kan uiteindelijk burn-out optreden.

Stress en burn-out is de meest voorkomende oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Volgens ArboNed is psychisch verzuim voor 35% verantwoordelijk voor het totale langdurig verzuim. Hulpbijburnout.nu is een praktijk waar volwassenen terecht kunnen voor begeleiding die gericht is op herstel van burn-out. Onze begeleiding is gedegen, gericht op blijvend herstel, en voor iedereen toegankelijk. Wij hebben geen wachtlijsten; u kunt binnen één week terecht voor een intakegesprek.

Wat is een burn-out?

Burn-out is een toestand van emotionele, fysieke en mentale uitputting die veroorzaakt wordt door overmatige en langdurige stress. Door burn-out voelt iemand zich emotioneel uitgeput en niet meer in staat ’normaal’ te functioneren op het werk en in andere aspecten van het leven. Hierdoor kunnen gevoelens van demotivatie, hulpeloosheid en teneergeslagenheid ontstaan. Hierdoor kunnen gevoelens van demotivatie, uitputting, incompetentie, hulpeloosheid en terneergeslagenheid ontstaan. 

Wat zijn de tekenen en symptomen van een burn-out?

Personen die een burn-out hebben, voelen zich meestal uitgeput en moe. Ook klachten zoals rugpijn en hoofdpijn, verlies van eetlust en slaapproblemen komen voor bij burn-out. Door deze klachten kan het zelfvertrouwen verminderen, waardoor iemand het gevoel kan krijgen dat zijn of haar situatie uitzichtloos is.

Hoe behandelen wij burn-out?

Ieder mens is uniek en iedere burn-out is verschillend. Wij geloven dan ook niet in een standaardbehandeling van burn-out. Bij hulpbijburnout.nu stemmen wij de behandeling af op uw specifieke situatie. Zo kan het zijn dat voor de behandeling van de ene cliënt Cognitieve Gedragstherapie wordt gekozen en er bij een andere cliënt meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van assertiviteit.
In iedere behandeling zijn overeenkomstige fasen te onderscheiden. Zo start de begeleiding altijd met een inventarisatie van de door u ervaren draaglast en draagkracht. Vervolgens inventariseren we op welke wijze u deze verhouding kunt verbeteren. Hierna richt de begeleiding zich op de manier waarop u met spanning en stress omgaat. Om ervoor te zorgen dat u signalen van een mogelijke burn-out zelf vroegtijdig herkent en weet hoe u hier mee om kunt gaan, stellen we ook een preventieplan op. Dit is de laatste fase van de begeleiding.

Onze visie op begeleiding

Hoe behandelen wij burn-out?

Ieder mens is uniek en iedere burn-out is verschillend. Wij geloven dan ook niet in een standaardbehandeling van burn-out. Bij hulpbijburnout.nu stemmen wij de behandeling af op uw specifieke situatie. Zo kan het zijn dat voor de behandeling van de ene cliënt Cognitieve Gedragstherapie wordt gekozen en er bij een andere cliënt meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van assertiviteit.

In iedere behandeling zijn overeenkomstige fasen te onderscheiden. Zo start de begeleiding altijd met een inventarisatie van de door u ervaren draaglast en draagkracht. Vervolgens inventariseren we op welke wijze u deze verhouding kunt verbeteren. Hierna richt de begeleiding zich op de manier waarop u met spanning en stress omgaat. Om ervoor te zorgen dat u signalen van een mogelijke burn-out zelf vroegtijdig herkent en weet hoe u hier mee om kunt gaan, stellen we ook een preventieplan op. Dit is de laatste fase van de begeleiding.

Visie op begeleiding

Hulpbijburnout.nu werkt vanuit een integratieve visie. Vanuit deze visie worden verschillende elementen van specifieke behandelwijzen gecombineerd om te komen tot een behandeling die is afgestemd op de cliënt.

Het begeleidingstraject

Ieder begeleidingstraject bestaat uit drie fasen: het intakegesprek, de begeleiding en de afronding van het traject. Om u inzicht te geven in het doel en de inhoud van de verschillende fasen worden deze hieronder toegelicht.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, wordt uw hulpvraag en uw doel van de begeleiding besproken, en wordt besproken of, en op welke wijze, hulpbijburnout.nu u hierin kan ondersteunen. Op basis van deze informatie bespreken we hoe de begeleiding vorm kan worden gegeven. Als u hiermee akkoord gaat kan het begeleidingstrajectraject beginnen.

Tijdens de vervolggesprekken onderzoekt u welke belemmeringen u in uzelf en uw omgeving ervaart, hoe u deze kunt oplossen en ontwikkelt u vaardigheden om zelf sturing te geven aan uw leven. De gesprekken dienen ook om te evalueren of uw begeleiding effectief is. Een begeleidingstraject bestaat uit ten minste tien gesprekken van één uur.

In het laatste gesprek evalueren we of de door u gestelde doelen van uw traject zijn behaald. Vier weken na het laatste gesprek stuur ik een schriftelijke evaluatie om uw ervaringen tijdens het traject te vernemen. 

Meer weten?

Als u meer informatie wil over de toegevoegde waarde die hulpbijburnout.nu voor u kan opleveren kunt u vanzelfsprekend contact opnemen. Dit kan per e-mail of telefonisch.